Programare

Chestionarul de satisfactie a pacientului

1. Cât de mulţumit sunteţi, în general, de...?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • calitatea serviciilor medicale primite în acest centru medical?
 • modul în care v-au fost respectate drepturile de pacient?

2. Cât de mulţumit aţi fost de...?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • timpul de aşteptare de la sosirea dvs si pana la internare în cadrul secției?
 • modul în care aţi fost consultat de medicul curant (care v-a îngrijit în secție)?
 • tratamentul primit în perioada de spitalizare?

3. În ce măsură următoarele afirmaţii despre medicul care v-a tratat sunt adevărate?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d, e). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • mi-a acordat respectul și atenția cuvenit unui pacient
 • a răspuns la întrebările puse de mine
 • s-a ocupat cu atenție de cazul meu
 • a înțeles problemele mele medicale
 • a manifestat interes în rezolvarea problemei mele medicale

4. În ce măsură următoarele afirmaţii despre asistentele medicale/asistenții medicali sunt adevărate?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d, e). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • mi-au acordat respectul și atenția cuvenită unui pacient
 • au răspuns la întrebările puse de mine
 • au respectat administrarea tratamentului recomandat de medic
 • au înțeles problemele mele medicale
 • au manifestat interes în tratarea mea

5. În ce măsură ați fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medico-sanitar despre ...?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d, e, f, g). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • cum va decurge examinarea medicală
 • cum se recoltează probele de sânge/biologice
 • modul de administrare a medicamentelor
 • rezultatul analizelor dumneavoastră
 • riscurile unei operaţii/intervenţii chirurgicale/ale tratametului indicat de medic
 • consecințele unui posibil refuz/opririi actului medical recomandat de medic
 • posibile tratamente alternative pentru afecțiunea dumneavoastră

6. Pe perioada internării ...?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d, e). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • aţi fost internat prin programare prealabila
 • aţi solicitat serviciile unui medic preferat
 • ați primit serviciile unui medic preferat
 • aţi solicitat și o altă opinie medicală, referitoare la diagnosticul medicului curant, pe perioada internării
 • ați primit o altă opinie medicală, pe perioada internării

7. Pe perioada internării, medicamentele şi materialele sanitare au fost asigurate ...?

Selectați un singur răspuns (1, 2, 3, 4).

8. Cum apreciaţi, din punct de vedere al confortului, următoarele condiţii din centrul medical?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d, e). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • Iluminatul spaţiilor/încăperilor din centrului medical
 • Temperatura din centrul medical
 • Curăţenia generală din centrul medical
 • Funcționalitatea grupurilor sanitare
 • Condițiile de cazare din salon

9. În cadrul centrului medical sunt afișe care să prezinte drepturile și/sau obligațiile pacienților/asiguraților?

10. Căror categorii de personal ați oferit din proprie inițiativă bani sau atenții ca recunoștință pentru modul în care ați fost îngrijit?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • Medicilor?
 • Asistentelor medicale/Asistenților medicali?
 • Infirmierelor?
 • Personalului auxiliar (brancardieri, agenţi de pază, etc)?

11. Vi s-au cerut, într-un fel sau altul, bani sau atenţii de către personalul centrului medical?

Selectați un singur răspuns pe fiecare linie (a, b, c, d). Fiecare linie reprezintă o întrebare!

 • De către medici
 • De către asistente/asistenți medicali
 • De către infirmiere
 • De către personalul auxiliar (brancardieri, agenţi de pază, etc.)

12. Cunoașteți faptul că puteți sesiza, prin Consiliul de Etică al centrului medical, orice faptă care încalcă etica sau deontologia medicală (atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului, alte încălcări ale drepturilor pacientului, condiționarea actului medical, ș.a.)?

Date statistice (vă rugăm completați):

Sexul respondentului/cel care a răspuns la chestionar

Vârsta respondentului:

Ultima scoala absolvita:

Rezidența:

Secția în care ați fost internat (optional):

Luna și data internării (optional)

Doriți sa faceți o sesizare Consiliului de Etică?

 • Strada Simion Bărnuțiu nr. 21, Timișoara